OP DREEF

Sportmassage en -verzorging

Sportmassage.

 

Deze behandeling is te verdelen in een herstel bevorderende en een stimulerende sportmassage. Het meest voorkomend in de praktijk is de herstel bevorderende massage. Deze geschiedt hetzij direct na een (sport) activiteit, hetzij in een trainingsvrije periode.

De stimulerende massage vind altijd plaats vlak voor de activiteit. Het is dan juist de bedoeling het lichaam, met name de spieren, in “startmodus” te brengen. Je klaar te stomen voor de wedstrijd.

Herstel bevorderend:

Het doel van deze massage is de spieren, die na een krachtsinspanning verstijfd en gespannen zijn, weer terug in ontspannen staat te krijgen. De doorbloeding wordt verbeterd en afvalstoffen worden afgevoerd, wat resulteert in een betere conditie van de spieren.

De gebruikte handgrepen worden rustig, maar met veel druk (diep) op de spieren toegepast om het herstel te optimaliseren.Tevens worden eventuele spierknopen opgespoord en behandeld. Het effect zal na de sportactiviteit direct merkbaar zijn.

In een trainingsvrije periode is de bedoeling de spieren in conditie te houden. De wijze van massage is hetzelfde, het verdient echter wel aanbeveling u dan frequent te laten masseren. Eens in de 2 weken zal zeker volstaan.

Stimulerend:

Deze massagevorm vindt uitsluitend plaats vlak voor een (sport) activiteit. Het belangrijkste aspect om een blessure te voorkomen is natuurlijk een goede warming-up, maar een stimulerende massage geeft net dat extra’s om de prestatie te verhogen. Ook nu wordt de doorbloeding bevorderd en worden de spieren "warm gezet", waardoor deze soepel worden en verkramping wordt tegengegaan. Het kan de sporter tevens helpen zich mentaal beter voor te bereiden op de wedstrijd.

De gebruikte handgrepen worden nu sneller en oppervlakkiger gegeven om het stimulerende effect te verkrijgen.