OP DREEF

Sportmassage en -verzorging

Stress op de werkvloer.

 

Het onderzoeksbureau KIEN heeft in opdracht van Hays recruiting experts een onderzoek gedaan naar stress op de werkvloer. Is er sprake van stress op de werkvloer, hoe ervaart de werknemer dit, wat zijn de oorzaken en de gevolgen?

De Oorzaken

Uit het onderzoek komt naar voren, dat 87% van de werkenden weleens stress tijdens het werk ervaart. Werkdruk wordt vaak als voornaamste reden genoemd, maar ook zaken als verwachtingen die men zichzelf oplegt, weinig ondersteuning van collega’s en/of management en een onvoldoende balans tussen werk en privé.

 

De gevolgen

De stress uit zich op verschillende manieren. De meest voorkomende klacht is vermoeidheid. Meer dan 60% van de werkenden krijgt hiermee te maken. Deze vermoeidheid heeft weer een impact op het humeur, maar ook op het slaappatroon. Ondanks de vermoeidheid is het voor sommigen lastig de slaap te vinden. Andere psychische klachten zijn depressies, angsten en verdriet.

Naast psychische klachten veroorzaakt stress ook fysieke klachten, zoals hoofdpijn, nek- en schouderklachten en een algeheel gevoel van onbehagen. Zo’n 40% van de ondervraagden gaf aan van deze klachten last te hebben.

Uit het onderzoek bleek dat 19% van de ondervraagden zich vanwege de stress ziek meldde en dat er zelfs zo’n 16% ontslag nam.

Al met al zijn dit geen gerust gevende cijfers.

 

Oplossing

Werkgever en werknemer moeten met elkaar in gesprek om te kijken of aan de werksituatie een positieve verandering kan worden toegebracht om de werkdruk en stress enigszins te verminderen. Een van de mogelijkheden is het ondergaan van massages en voor de werkende mens is een bedrijfsstoelmassage een prima oplossing. De massage werkt zowel op het mentale als op het fysieke vlak. Door druk uit te oefenen op energiebanen (meridianen) en spieren wordt er zowel aan het mentale als aan het fysieke  aspect aandacht gegeven. Een korte sessie zal dan al direct een positief effect teweeg brengen.  

Steeds meer bedrijven zien de noodzaak van stoelmassage in en nemen actie. Ook de overheid gaat hierin mee door het bieden van fiscale voordelen. Op Dreef sportmassage kan u hierin ook van dienst zijn. 

 

 

(bron: Hays/Kien Onderzoek)